CONTACT INFO: 972 -750-0903

Truong Son Entertainment

Hân Hạnh Giới Thiệu

Mọi chi tiết bảo trợ hoặc đặt bàn, 

xin Quí vị vui lòng liên hệ qua sô điện thoại sau đây:

Trường Sơn: (972)750-0903

Email : TS@truongsonmusic.com